Home Tags Studie

Tag: studie

Was de domesticatie van wilde paarden hun redding?

0
Kudde Jaarlingen

De meeste grote steppendieren als mammoeten en reuzenherten zijn uitgestorven. Dat heeft te maken met het feit dat mensen op hen jaagden, en hun natuurlijke vijanden, de roofdieren. Ook de opwarming van de aarde speelt een rol in het feit dat we ze niet meer op aarde aantreffen. Maar paarden, die zijn er nog steeds!

We kunnen er dus waarschijnlijk vanuit gaan dat de domesticatie – het ‘mak maken’ van paarden te maken heeft met het feit dat zij nog steeds leven.

Domesticatie

Onderzoek van het genoom van 273 paarden uit verschillende tijdperken en regio’s heeft uitgewezen dat paarden voor het eerst gedomesticeerd werden omstreeks 2000 voor Christus, op de Euraziatische steppes in de Volga-Don regio, ten noorden van de Kaukasus.

Botfragment

Een belangrijk fossiel bij de studie is een botfragment uit het been van een paard dat in de Belgische grot van Goyet werd gevonden en dat gedateerd is rond 36.000 jaar geleden.

Het onderzoek, door een internationaal team van wetenschappers onder leiding van Ludovic Orlando van het Centre d’Anthropobiologie et de Génomique de Toulouse (Université Paul Sabatier), verscheen afgelopen week in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

Genetische verschillen

“Er zijn opvallende genetische verschillen tussen gedomesticeerde en wilde paarden”, zegt paleontologe Mietje Germonpré van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) in Brussel en co-auteur van de studie. “Er is een gen gevonden bij het gedomesticeerde paard dat zorgt voor een steviger ruggengraat.”

Berijden

Ze vervolgt: “Verder werden de gedomesticeerde paarden blijkbaar geselecteerd op hun dociliteit: ze zijn minder nerveus dan hun wilde soortgenoten die tijdens de ijstijden zowat overal in Eurazië rondliepen. Waarschijnlijk werden de eerste gedomesticeerde paarden toen ook al gebruikt om ze te berijden.”

Bron: Knack

Foto: DigiShot

Onderzoek: De band tussen mens en paard

0
paard knuffelen
Romane DeBecker met haar paard. Foto: Sanne Wiering

Heb je het gevoel dat je paard je gezicht en stem of misschien wel het geluid van je auto herkent? De band met je paard is misschien groot, maar in hoeverre is het dezelfde band die je met een hond en kind ontwikkelt? Een relatie tussen mens en paard is zeker speciaal. Maar een paard kan zich ook tot mensen wenden voor steun en troost  in stressvolle situaties.

Lina Roth is universitair hoofddocent aan de Linköping University in Linköping, Zweden. Roth onderzocht samen met collega’s, waaronder Paulina Lundberg het gedrag en de hartactiviteit van 26 paarden die gestald staan op een pensionstal. De paarden werden naar de bak geleid en alleen achter gelaten. Daarna werden ze herenigd met de leider.

Eigenaar en vreemde

De wetenschappers testten dit met zowel de eigenaar van het paard, als een vreemd persoon. Ze ontdekten dat in beide gevallen, met de eigenaar en met een vreemde,  het paard gestrest leek als hij gescheiden werd en minder gestrest  was als de mens terugkeerde.

Er was geen zichtbaar verschil in gedrags- of hartreactie van het paard wanneer hij herenigd werd met de eigenaar óf met de vreemde. In een vergelijkbaar experiment met honden was er wel een verschil in gedrag tussen de hondeneigenaar of de vreemde.

Onderzoeksmethodologie

“Dit is misschien niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat de meeste honden in onze huizen wonen en samen zijn met hun baasjes vanaf het moment dat ze puppy’s zijn”, zegt Roth. “Maar bij paarden is het niet zo gewoon dat hij zijn hele leven dezelfde persoon houdt. Bovendien is het paard een prooidier en moeten we mogelijk de onderzoeksmethodologie aanpassen om de volledige gedragsreactie in dit soort onderzoeken vast te leggen.”

Gehechtheidsgedrag

Elke Hartmann is PhD van het Department of Animal Environment and Health aan de Zweedse Universiteit voor Landbouwwetenschappen in Uppsala. Zij wil benadrukken dat dit niet betekent dat paarden nooit een speciale band met hun eigenaren kunnen ontwikkelen. “Wanneer en hoe ze gehechtheidsgedrag tot uitdrukking brengen, kan volledig afhangen van eerdere interacties en de situatie, dus waar het paard gehouden wordt, hoeveel tijd de eigenaar met het paard doorbrengt, wat ze samen doen en hoe lang de eigenaar het paard heeft gehad.”

Onderzoeksresultaten

“Het is echt belangrijk om de onderzoeksresultaten niet te generaliseren”, zegt Hartmann. Ook Hartman geeft aan  een ‘zeer hechte band’ te hebben met zowel haar paard als haar hond. Maar ze weet niet of zij hetzelfde voelen. “Ik zou zeggen dat we het in deze omstandigheid tijdens dit soort testen met deze resultaten moeten doen. Al het andere is een interpretatie. We zeggen niet dat een eigenaar geen betekenis heeft voor het paard.”

Roth voegt daar nog aan toe dat  één studie niet alle antwoorden kan geven. “Maar dit is een goed begin. Het heeft ons onderzoeksveld interessantere onderzoeksvragen gegeven om de hechting tussen paard en mens te onderzoeken.”

Bron: Horse and People / Cap magazine