Home Tags Regels

Tag: regels

Risico Corona-besmetting in binnenhal extreem laag

0
Binnenhal foto digishots
Binnenhal Stal Devos 2016 © DigiShots

Een onderzoek in Oostenrijk heeft uitgewezen dat de kans om corona op te lopen in een binnenmanege extreem laag is. Dat wat veel mensen al dachten.

Het infectierisico is extreem laag is als de geldende Corona-maatregelen nageleefd worden. Dat was de conclusie uit het deskundig onderzoek dat De Oostenrijkse Paardensport Vereniging heeft laten doen.

Luchtverversing

De berekeningen van de luchtverversing maken duidelijk dat rijden in maneges meer lijkt op buiten rijden. En niet zoals rijden in een gesloten ruimte. Binnenmaneges zouden dus niet gelijk gesteld moeten worden met sportscholen en zwembaden bijvoorbeeld.

1 op de 4.000

Als vier ruiters rijden in een hal van 20 bij 40 en 5,5 meter hoog, dan is de kans op infectie 1 op 4.000. Dat geldt als één van de ruiters besmettelijk is. Het risico zakt zelfs naar 1 op de 10.000 wanneer de ruiters, grooms en alle andere mensen in die ruimte mondkapjes dragen.

Bron: Cap Magazine / Hoefslag

Open brief van Paardensport Vlaanderen aan steden en gemeenten

0
motiveer

Paardensport Vlaanderen heeft een open brief aan de Vlaamse steden en gemeenten gestuurd. Het gaat over de invulling van de Coronamaatregelen met betrekking tot het dierenwelzijn.

Hieronder lees je een korte samenvatting van de brief met enkele stukken uit de brief.

Impact

De brief begint met de impact die de nieuwe coronamaatregelen hebben op de sportsector. Georganiseerde sport is alleen nog mogelijk voor groepen van 10 kinderen die jonger zijn dan 18. En dat het voor jonger dan 13- jarigen nog mogelijk is om indoor te sporten.

Uitzonderingsmaatregelen

Ook wordt er dieper ingegaan op de uitzonderingsmaatregelen voor de paardensport met het oog op het dierenwelzijn. “Deze uitzonderingsmaatregelen werden uitdrukkelijk opgenomen in het ministerieel besluit op onze vraag, uiteraard met de uitdrukkelijke steun van het Ministerie van Sport, Ministerie van Dierenwelzijn en Sport Vlaanderen.”

Verwarring

“We merken echter dat die uitzonderingsmaatregel in vele steden en gemeenten anders wordt geïnterpreteerd, wat leidt tot verwarring. Bijgevolg vinden we het onze plicht om de Vlaamse steden en gemeenten onze visie mee te delen, in de hoop dat deze zou mogen bijdragen tot een uniforme toepassing van de maatregelen en in het bijzonder de uitzondering voor het dierenwelzijn.”

Algemene regels

De brief vult aan dat de uitzondering goed gelezen dient te worden op de algemene regels voor de sport. Het betekent dus niet dat de algemene regels vervallen, maar dat je de uitzonderingen moet toepassen op de algemene regels. “Binnen pistes kunnen nog gebruikt worden door alle leeftijden indien dat noodzakelijk is voor het welzijn van het paard en in het geval er geen outdoor alternatieven zijn.”

Veiligheid niet gegarandeerd

In de brief wordt uitgelegd dat het paard niet alleen afhankelijk is van van de mogelijkheid om af en toe eens uit de stal te kunnen. Het is van belang dat paarden gereden kunnen worden. Als dat niet het geval is dan is de veiligheid van het paard niet gegarandeerd, omdat paarden onvoorspelbaar kunnen worden als ze tijden op stal verblijven.

Zo staat in de brief: “Zowel het welzijn en de veiligheid van het paard als dat van de ruiter varen er wel bij als het kunnen blijven rijden van paarden in binnen pistes mogelijk blijft.”

Gebrek aan outdoor alternatieven

In de brief willen de schrijvers benadrukken dat de alternatieven niet alleen gaat over het niet hebben van een buitenpiste. Er is gebrek aan een outdoor alternatief bij slechte weersomstandigheden. Door de wind, regen, ijzel en ook een slechte bodem in de buitenbaan.

Specifieke protocollen

“Uiteraard hebben we voor het indoor rijden (omwille van dierenwelzijn) ook heel specifieke protocollen uitgewerkt en dienen de binnen pistes goed geventileerd te worden en worden er maximaal 1 ruiter en paard/pony toegelaten per 200m².”

Overeenstemming

De brief wordt afgesloten met dat Paardensport Vlaanderen samen met de clubs de maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. De federatie benadrukt dat ze alles op alles wil zetten om deze pandemie onder bedwang te willen houden. “We willen met deze omzendbrief een uitdrukkelijke oproep doen om ons bij eventuele twijfel of vragen te contacteren zodat we de maatregelen die genomen worden zeker in overeenstemming kunnen brengen met het respect voor het dierenwelzijn dat we ook hebben.”

Lees hier de brief

Bron: Cap Magazine / Paardensport Vlaanderen

Corona | Vanaf 4 mei iets meer paardrij-activiteiten toegestaan

0

Iets betere tijden voor de paardensporters in coronatijd! Naar aanleiding van het Ministeriële besluit van 30 april jl. zijn vanaf 4 mei weer wat meer activiteiten toegestaan. 

– wandelingen en fysieke activiteiten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren, alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen, met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
– ritten te paard, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier en met een maximum van twee ruiters.

Zie: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/302.pdf

Paardrij-activiteiten

 • Paardensport is toegelaten voor iedereen in de open lucht.
 • Je kan dat doen, met respect van een afstand van minstens 1,5 meter tussen elke persoon, samen met mensen die onder hetzelfde dak wonen en/of met maximaal twee andere steeds dezelfde personen. Het is dus niet de bedoeling dat je op maandag les volgt samen met persoon X, en dan op dinsdag gaat wandelen samen met Y en Z.
 • Locaties waar je gaat paardrijden moeten de horeca gesloten houden, net als kleedkamers en douches (mochten die er zijn).
 • Privélessen vallen onder deze definitie. Een trainer kan dus lesgeven aan maximum twee personen. Ook een les aan mensen die onder hetzelfde dak wonen en twee extra personen valt hieronder.
 • Groepslessen kunnen nog niet plaatsvinden, tenzij onder de vorm van één trainer + mensen die onder één dak wonen + maximum twee andere personen.
 • Uiteraard kan je ook gaan wandelen te paard en kan je nog steeds thuis paardrijden.
 • Verplaatsing naar een sportaccommodatie wordt toegelaten om er te gaan sporten.
 • Voor ritten te paard met het oog op dierenwelzijn is er geen beperking tot ‘open lucht’, maar dan wel met een maximum van 2 ruiters.

Algemene richtlijnen

We houden uiteraard altijd rekening met de algemene richtlijnen:

 • Afstand houden: minstens 1,5 meter tussen elke persoon
 • Gezichtsbescherming indien nodig
 • Hygiëne
 • En als je ziek bent, blijf je thuis!

Bron: Paardenpunt Vlaanderen

Foto: Istockphoto/Peopleimages