Home Tags Paardensport Vlaanderen

Tag: paardensport Vlaanderen

Minister Hilde Crevits op bezoek bij Stal Philippaerts: ‘We zullen dat vertalen naar een nieuwe update’

0
Minister Hilde Crevits
Foto: Paardensport Vlaanderen

Vlaanderen is dé paardenregio bij uitstek en dat vertaalt zich in de beste ruiters, de beste paarden, de beste fokkerijen en de mooiste accommodaties. Iets waar we bijzonder fier op zijn en dat we maar al te graag in de verf zetten. Dat is ook Hilde Crevits niet ontgaan, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.

Gisteren, op maandag 21 juni, bracht minister Hilde Crevits, op uitnodiging van burgemeester Lode Ceyssens, een actief bedrijfsbezoek aan Stal Philippaerts in Oudsbergen. De succesvolle familie én hun toppaarden werden voorgesteld en de minister kreeg een rondleiding op Stoeterij Dorperheide – We Live Horses. De familie Philippaerts draagt mee aan het economisch belang van de paardenhouderij in Vlaanderen.

Nood aan ruimte

Naast het economisch belang en de succesverhalen, kwam ook de nood aan ruimte voor geschikte accommodaties aan bod. De paardensector is zeer divers maar heeft ook nood aan ruimte voor verschilende soorten accommodaties: fokkerijen, africhtingsstallen, trainingstallen, veeartsenpraktijken, wedstrijdinfrastructuur, etc. Deze ruimteproblematiek blijft nog steeds een belangrijk topic. De huidige regelgeving voor vergunningen blijft complex en niet gunstig voor de professionele paardenhouderij.

Paardensport Vlaanderen: oproep aan minister

Glenn Maes, voorzitter Paardensport Vlaanderen, deed een uitdrukkelijke oproep aan de Minister om samen met het Departement Landbouw en Visserij de mogelijkheden voor de sector te actualiseren. Momenteel worden enkel professionele fokkerijen gunstig geadviseerd door het departement in landbouwgebied. Hier moet echter ook plaats zijn voor de professionele paardenhouderij. Waar anders kan een professionele africhtingsstal, sportstal of opleidingscentrum ingericht worden? De paardenhouderij is naast de paardenfokkerij een volwaardige landbouwactiviteit en dient als dusdanig ook mogelijk gemaakt te worden door het Departement Landbouw en Visserij, zoals het trouwens enkele jaren terug, tengevolge van het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, het geval was.

Minister Hilde Crevits gaf ons alvast mee dat het iets is om in haar achterhoofd te houden: “We hebben gezien dat er update van het Vlaams Actieplan is geweest in 2016 maar ik denk dat het moment is aangebroken om de actuele noden in kaart te brengen, die we dan zullen vertalen naar een nieuwe update”.

Paardensport Vlaanderen koppelt aan dit gesprek ook een officiele vraag aan de Minister Van Landbouw en kijkt hoopvol naar de zaken die in beweging werden gezet en vol goede moed uit naar de toekomst.

Bron: persbericht Paardensport Vlaanderen.

Europese Kampioenschappen 2027 in Vlaanderen?

0
Europese Kampioenschappen 2027 in België
Jamina Gysels - Zico FEI European Dressage Championships for Young Riders and Juniors 2013 © DigiShots

Als het aan Paardensport Vlaanderen en de KBRSF ligt, zullen de Europese Kampioenschappen jumping, dressuur, para-dressuur, eventing en mennen vierspan in 2027 plaats vinden in België.

Onder het motto: ‘Wie niet groots denkt, blijft klein’ hebben de organisaties de ambitie om het grote evenement naar Vlaanderen te halen.

De lat ligt hoog

De afgelopen maanden werd er heel wat overlegd over het grootse topevenement. Het zou Vlaanderen op de kaart en de paardensport in the picture zetten. “In Rotterdam behaalde het Belgische team de Europese titel. Het wordt tijd om een dergelijke titel ook op eigen bodem te kunnen verdedigen”, zegt Glenn Maes de voorzitter Paardensport Vlaanderen. “Ook wij willen hiermee onze lat hoog leggen. Een dergelijk evenement plannen, moet de paardensport in Vlaanderen nog een extra boost geven. En daar willen we voor gaan!”

Feest en bekroning

“Uitstekende paarden hebben we al”, vult Stephan Detry de voorzitter van KBRSF aan. “Topruiters en menners zijn ook van de partij én we hebben in Vlaanderen enkele uitzonderlijke en prestigieuze locaties en organisaties. Daarom… Dare to dream big. De Europese Kampioenschappen 2027 moet een feest en een bekroning worden voor hippisch Vlaanderen, België en Europa!”

Is het haalbaar?

Een haalbaarheidsstudie wordt de komende tijd uitgevoerd door verschillende experts om de juiste locaties, de juiste randactiviteiten en de financiële haalbaarheid in kaart te brengen. Daarnaast nemen Paardensport Vlaanderen en de KBRSF het de komende maand verder op met de Vlaamse overheid, EventFlanders, om de haalbaarheid en de meerwaarde van dit topevenement te onderzoeken.

Tekst: Isa Vorkink voor Cap Magazine, Overname zonder bronvermelding én toestemming via redactie@capmagazine.eu is niet toegestaan.

Bron: Persbericht

Verkiezingen: Nieuwe commissies bekend na online verkiezingen

0
Paardenhoofd voor de helft afgebeeld
Foto: Sanne Wiering

2021 is het begin van een nieuwe beleidsperiode en de start van onze commissies. Voor het eerst in de geschiedenis van Paardensport Vlaanderen (en VLP) werd de verkiezing voor de commissies online georganiseerd.

Het werd een organisatorisch huzarenstukje. We werden ondersteund door de professionele firma LUMI. Ook al misten we de gezelligheid van een echt evenement met de aanwezigheid van onze clubs. We mogen toch zeggen dat deze bijzondere en historische online verkiezingen vlekkeloos verliepen.

Kandidaat

In totaal stelden negentig enthousiastelingen zich kandidaat. Ze werden verdeeld over tien commissies. De commissieleden werken mee aan de uitwerking van het sportief beleid van Paardensport Vlaanderen. De commissie clubwerking helpt mee aan het recreatief beleid.

Stemrondes online

Alle clubs die in 2020 lid waren van de vzw Paardensport Vlaanderen konden een stem uitbrengen. 310 van de 681​ stemgerichtigde clubs waren ‘online aanwezig’ via vertegenwoordiging of volmacht. Deze clubs hebben de bevoegdheid om via maximaal drie stemrondes te beslissen wie de komende beleidsperiode 2021-2024 deel uitmaakt van deze tien commissies. Na de eerste stemronde werd duidelijk dat er voor geen enkele commissies een tweede (of derde) stemronde nodig was om de nieuwe commissieleden aan te wijzen.

‘Recreatieve clubwerking’

Er werden tien nieuwe commissies samengesteld. Eerst werd de commissie ‘Recreatieve clubwerking’ bekendgemaakt, daarna de commissies van de negen disciplines: Dressuur, Endurance, Eventing, Horseball, Jumping, Mennen, Para-dressuur, Reining en Voltige.

Klik hier voor een overzicht van de verkozen commissieleden 2021-2024.

Installatievergadering

De aanwijzing van de nieuwe commissies zal binnen de komende periode gebeuren op de vergadering. Daar worden de volgende mandaten verdeeld: voorzitter, ondervoorzitter en de kandidaat-bestuurders raad van bestuur Paardensport Vlaanderen. Op de jaarlijkse algemene vergadering van Paardensport Vlaanderen, vindt de verkiezingen van de nieuwe bestuurders plaats. Dit zal zijn op 22 maart 2021.

Samenwerking

Paardensport Vlaanderen kijkt alvast uit naar een vlotte samenwerking met de nieuwe commissieleden. We bedanken ook de uittredende leden voor hun jarenlange investering in de paardensport.

Bron: Persbericht

Geen fusie tussen Paardensport Vlaanderen en LRV

0

Vanuit een snel evoluerend sportief en maatschappelijk landschap waren zowel de bestuursorganen van LRV als die van Paardensport Vlaanderen ervan overtuigd dat er weer gesprekken moesten worden aangeknoopt om de samenwerking tussen Paardensport Vlaanderen en LRV in eerste instantie te vergroten.

Gekeken zou worden of binnen een zekere termijn een geïntegreerde en tegelijkertijd complementaire werking met maximaal behoud van de eigenheid mogelijk zou zijn.

Onderzoek naar integratie

Het was de intentie van beider besturen om een proces in die zin te starten en de mogelijkheden van een toekomstige gezamenlijke werking en integratie te onderzoeken en uit te tekenen. Tussen juni 2019 en juli 2020 is een grondig traject doorlopen onder externe begeleiding om dit integratieproces vorm te geven. Deze oefening is in de eerste fase gevoerd op niveau van voorzitters, bestuur en directie, steeds in een bijzonder constructieve en open sfeer.

Onafhankelijkheid hoog in het vaandel

De historische binding en eigenheid enerzijds, het streven naar onafhankelijkheid anderzijds bleken belangrijke basiswaarden te zijn.
Niettegenstaande dit op zich geen obstakel hoeft te zijn, bleek bij het onderzoek naar een gemeenschappelijk beheers- en businessmodel dat een fusie geen juiste keuze is. Beide organisaties zullen dus op zich blijven bestaan.

Zowel Paardensport Vlaanderen als LRV onderstrepen dat de constructieve geest van dit traject bijdraagt aan de samenwerking.

Bron: Persbericht

Foto: Shutterstock

Coronacrisis | “Alle sportwedstrijden over één kam scheren, klopt niet”

0

Paardensport Vlaanderen, KBRSF en LEWB zijn verrast, om niet te zeggen ontgoocheld, door de beslissing van de veiligheidsraad gisteren: alle sportwedstrijden zijn afgelast tot en met eind juli. Sporten zijn verschillend en alle sporten zo maar op dezelfde hoop gooien is een verkeerde strategie, vinden zij.

“Samen met sporten zoals golf en tennis biedt paardensport een perfecte mogelijkheid om – mits alle maatregelen in acht genomen worden – op een veilige en verantwoorde wijze te starten”, aldus Paardensport Vlaanderen. “Onze competities gaan door op terreinen die hectares groot zijn.”

Welzijn

“In de amateurreeksen is het een sport die met name in gezinsverband wordt beoefend en in het professioneel circuit wordt de sport uitgeoefend in een bedrijfsomgeving met vaste medewerkers. Dit verbieden tot en met eind juli is enerzijds een aanslag op het mentale welzijn van deze gezinnen en is bovendien een aanslag op het inkomen van heel wat ruiters, paardenhandelaars en professionele sportaccommodaties.”

Geen overheidssteun

“We willen daarbovenop erop wijzen dat bijna alle paardensportaccommodaties in privé handen zijn, waarbij deze clubs amper of niet kunnen terugvallen op structurele overheidsondersteuning. Deze werking is dan ook van het grootste belang voor de continuïteit van de sport.”

Raakvlak tussen landbouw en recreatie

“Tevens merken we op dat heel specifiek voor onze sport, we een groot raakvlak hebben tussen landbouw en recreatie. In beide gevallen met rechten en plichten. Jammer genoeg blijven we nu binnen de landbouwsector opnieuw het buitenbeentje dat niet hun producten (zijnde de beste paarden van de wereld) verder kunnen laten ontplooien.”

Ontwikkelingstraject

“In de ontwikkeling van onze geliefde viervoeter is elke leeftijd van belang en elke stap per leeftijd van het paard van het grootste belang om dit ontwikkelingstraject verder te zetten. Jammer genoeg is de paardensector, door het expliciet verbieden van alle sportcompetities, de enige tak in de landbouw die zijn volledige activiteiten niet kan hervatten.”

Buitensport!

“Wij doen dan ook een oproep naar de veiligheidsraad en naar alle betrokken politici in deze beslissing om de verschillende argumenten die in ogenschouw genomen zijn om tot deze beslissing te komen te herbekijken en vooral te diversifiëren tussen buitensporten, contactsporten, technische sporten, indoorsporten en outdoorsporten.

Maneges

“Bovendien zijn er nog steeds geen verduidelijkingen gekomen in deze veiligheidsraad aangaande de privélessen en activiteiten van onze maneges en clubs. Een ontgoocheling voor onze sector. Bovendien zijn privé-lessen niet zozeer een commerciële activiteit, maar ook van groot belang voor het welzijn van onze paarden en de begeleiding van de ruiters om op de juiste wijze om te gaan met hun dierbare viervoeter(s).”

Werk aan de winkel

“Kortom het enige perspectief dat is geboden ligt (te) ver weg om nu al te beslissen. Terwijl we wachten op de juiste details van deze communicatie van de premier en de eraan gekoppelde officiële teksten, zullen we al het mogelijke ondernemen om onze sport en onze sector zo goed mogelijk te verdedigen. En zo blijft er constant veel werk aan de winkel.”

De paardensportorganisaties wachten momenteel de officiële teksten af en zullen op basis daarvan verdere acties ondernemen.

Bron: Paardensport Vlaanderen

Foto: Istockphoto/bramova_Kseniya

Paardensport Vlaanderen: Informatiepunt in verband met coronavirus

0

Sinds gisteren is de homepage van Paardensport Vlaanderen een en al ‘corona’. Alle berichtgeving over het virus is gemakkelijk te vinden. Daarmee maakt de organisatie duidelijk dat alle beoefenaars van de paardensport, officials en bedrijven de site kunnen zien als informatiepunt over ‘corona en paardensport’.

Maatregelen tot 5 april

De Veiligheidsraad heeft beslist dat er vanaf vandaag tot 5 april ‘verregaande maatregelen’ worden getroffen om de gezondheid van alle burgers in België te beschermen. Enkel essentiële verplaatsingen worden nog toegestaan. Niet-essentiële winkels zullen worden gesloten en er komt ook een samenscholingsverbod.

Gevolgen voor paardensport

Wat dit concreet betekent voor de paardensport en wat de gevolgen zullen zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Paardensport Vlaanderen krijgt heel veel vragen binnen, heeft even tijd nodig om samen met de betreffende instanties uit te zoeken wat mogelijk is of niet.

Continue update over ontwikkelingen en maatregelen

De situatie wordt constant opgevolgd. Hou zeker de website van Paardensport Vlaanderen in de gaten voor meer informatie; als er updates zijn of belangrijke mededelingen, dan worden die meteen gemeld.

Naar de site van Paardenpunt Vlaanderen.

Paardensport Vlaanderen komt op voor haar wereldtoppers

0

2019 loopt op zijn einde, en dat betekent dat in de wereld van de sport de tijd van terugblikken, overzichten, conclusies, maar ook van stemmingen, polls, nominaties en verkiezingen weer is aangebroken.

En wat voor een topjaar was 2019 weer voor de Belgische sport. Een luxeprobleem, want het aantal atleten dat een plaats verdient op de erelijsten van de sport groeit jaar na jaar. Sterren zijn het geworden, hardknokkende atleten die hun titel van ‘vedetten’ stuk voor stuk voor de volle honderd procent verdienen.

Nevensporten hebben óók impact!

Maar tussen de loftrompetten door, aan de vooravond van het rode loper event van het jaar, het Sportgala op 26 december a.s., vestigt de VLP de aandacht op de zogenaamde ‘nevensporten’ die minstens evenveel of soms zelfs meer impact hebben. Want terwijl krantenkoppen verschenen over prachtige wielermomenten en andere primussen van de klas, zwoegden ook atleten uit minder bekende sporten voor wat ze waard waren, en dat is vaak heel wat op wereldvlak!

Wereldprestaties in de paardensport

Voor de paardensport spreken we over een gouden teammedaille en een bronzen individuele op het EK Jumping, voor de paralympische dressuursport over maar liefst vijf bronzen en een zilveren medaille op datzelfde EK. De Belgische menequipe, samengesteld uit drie enthousiaste topsportmannen, kan terugblikken op een eveneens geslaagd EK met een zilveren en bronzen medaille… De jumpingploeg kan zich bij de besten van de wereld rekenen, België speelde een hoofdrol in de Wereldbeker Jumping, in de Nations Cups reeksen…

Help de hippische sport de rode loper op!

De VLP stelt dat meer dan 75000 paardensportbeoefenaars naar ‘onze sterren’ opkijken! “Dat kunnen wij niet zomaar laten voorbijgaan… als de berg niet naar Mohammed komt, moet Mohammed maar zelf naar de berg!” Daarom sloeg Paardensport Vlaanderen samen met de roeiers, de judoka’s en de boksers de handen in elkaar, en kwamen tot een kleine ludieke actie op social media.