Home Tags Op wandeling

Tag: op wandeling

Groepsles mag weer vanaf maandag a.s.

0

Vanaf maandag 18 mei a.s. mogen buitenritten met maximaal drie ruiters (uit hetzelfde gezin) en groepslessen van maximaal twintig personen weer! Dat maakte het Ministerieel Besluit van 15 mei 2020 duidelijk.

Wandelingen en fysieke activiteiten (nb paardrijden is een fysieke activiteit) in open lucht die geen fysieke contacten impliceren, zijn weer mogelijk. Dit gebeurt alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen, met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Buitenrijden met drie in plaats van twee ruiters

Ritten te paard mogen weer, met het oog op het welzijn van het dier en met een maximum van drie ruiters (dat was hiervoor beperkt tot maximaal twee ruiters)

Trainingen in groepsverband

Ook toegestaan zijn regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht die geen fysieke contacten impliceren, in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of een vereniging. De groep mag maximaal uit 20 personen bestaan en er moet een trainer of een meerderjarige toezichter bij zijn. Ook is de anderhalve meter-regel van toepassing.

Zie MB van 15/05/2015: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/153.pdf

Eerder deze week werden de coronamaatregelen ook al enigszins versoepeld:

  • Sportclubs mogen opnieuw open vanaf maandag
  • Sportclubs mogen weer trainingen in de buitenlucht houden mét de aanwezigheid van een coach en met niet meer dan 20 personen. De premier benadrukte dat de aanwezigheid van een coach verplicht is.
  • Kantines blijven in deze tweede fase gesloten.
  • Een verdere stap in de versoepeling, met name fase 3, vindt niet vóór 8 juni 2020 plaats en zal eveneens in fases gebeuren.

Bron: Paardenpunt Vlaanderen

Foto: Istockphoto/Drazen_

Wandelen te paard blijf verboden!

0

Dinsdag jl. maakte de regering opnieuw nieuwe richtlijnen rondom corona bekend. Wandelen te paard blijft verboden, maar de paardensector verzoekt om aanpassing met betrekking tot de paardensport. Maar voor nu geldt: het maken van een korte wandeling in de onmiddellijke omgeving van de stalling te paard of ingespannen blijft niet toegelaten, ongeacht of dat nu recreatief of vanuit dierenwelzijn gebeurt.

Er worden ruiters en menners geverbaliseerd door de politie. Paardensport Vlaanderen roept iedereen op de richtlijnen stipt te volgen. De algemene gezondheid heeft nu de allerhoogste prioriteit.

In het belang van het paard …

Paardensport Vlaanderen, PaardenPunt Vlaanderen en de Landelijke Rijverenigingen (LRV) zitten ondertussen niet stil. Met één stem is er bij de bevoegde instanties op aangedrongen om ‘een wandeling te paard in de onmiddellijke omgeving van de stalling van het paard’ als toegelaten activiteit te vermelden in het belang van het fysische en mentale belang van het paard.

Deze vraag is ingegeven zowel met het oog op:

  • de volksgezondheid, waarbij het van belang is dat zo weinig mogelijk mensen bij elkaar komen op een sportaccommodatie.  Het buiten kunnen bewegen van de paarden zou de druk op die sportaccommodaties doen afnemen.
  • het dierenwelzijn, waarbij voor paarden beweging essentieel is.

Paardensport Vlaanderen wacht op een beslissing van de overheid en zullen deze vervolgens zo spoedig mogelijk communiceren.

We blijven ‘in ons kot’

Het gemeenschappelijk standpunt van de paardensector wordt gehoord: “Onze vraag wordt geëvalueerd en van zodra er een aanpassing aan de richtlijnen zou komen, zullen wij hier als sector meteen over communiceren. Ondertussen willen we jullie reeds danken voor het opvolgen van de maatregelen. We blijven met zijn allen ‘in ons kot’. Hoe beter we ons hieraan als paardenmensen houden, hoe sneller we terug vrijuit zullen kunnen genieten van onze sport”, vermeldt de site van Paardensport Vlaanderen.

Bron: Paardensport Vlaanderen

Foto: Istock/Rike