Home Tags Lode Ceyssens

Tag: Lode Ceyssens

Minister Hilde Crevits op bezoek bij Stal Philippaerts: ‘We zullen dat vertalen naar een nieuwe update’

0
Minister Hilde Crevits
Foto: Paardensport Vlaanderen

Vlaanderen is dé paardenregio bij uitstek en dat vertaalt zich in de beste ruiters, de beste paarden, de beste fokkerijen en de mooiste accommodaties. Iets waar we bijzonder fier op zijn en dat we maar al te graag in de verf zetten. Dat is ook Hilde Crevits niet ontgaan, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.

Gisteren, op maandag 21 juni, bracht minister Hilde Crevits, op uitnodiging van burgemeester Lode Ceyssens, een actief bedrijfsbezoek aan Stal Philippaerts in Oudsbergen. De succesvolle familie én hun toppaarden werden voorgesteld en de minister kreeg een rondleiding op Stoeterij Dorperheide – We Live Horses. De familie Philippaerts draagt mee aan het economisch belang van de paardenhouderij in Vlaanderen.

Nood aan ruimte

Naast het economisch belang en de succesverhalen, kwam ook de nood aan ruimte voor geschikte accommodaties aan bod. De paardensector is zeer divers maar heeft ook nood aan ruimte voor verschilende soorten accommodaties: fokkerijen, africhtingsstallen, trainingstallen, veeartsenpraktijken, wedstrijdinfrastructuur, etc. Deze ruimteproblematiek blijft nog steeds een belangrijk topic. De huidige regelgeving voor vergunningen blijft complex en niet gunstig voor de professionele paardenhouderij.

Paardensport Vlaanderen: oproep aan minister

Glenn Maes, voorzitter Paardensport Vlaanderen, deed een uitdrukkelijke oproep aan de Minister om samen met het Departement Landbouw en Visserij de mogelijkheden voor de sector te actualiseren. Momenteel worden enkel professionele fokkerijen gunstig geadviseerd door het departement in landbouwgebied. Hier moet echter ook plaats zijn voor de professionele paardenhouderij. Waar anders kan een professionele africhtingsstal, sportstal of opleidingscentrum ingericht worden? De paardenhouderij is naast de paardenfokkerij een volwaardige landbouwactiviteit en dient als dusdanig ook mogelijk gemaakt te worden door het Departement Landbouw en Visserij, zoals het trouwens enkele jaren terug, tengevolge van het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, het geval was.

Minister Hilde Crevits gaf ons alvast mee dat het iets is om in haar achterhoofd te houden: “We hebben gezien dat er update van het Vlaams Actieplan is geweest in 2016 maar ik denk dat het moment is aangebroken om de actuele noden in kaart te brengen, die we dan zullen vertalen naar een nieuwe update”.

Paardensport Vlaanderen koppelt aan dit gesprek ook een officiele vraag aan de Minister Van Landbouw en kijkt hoopvol naar de zaken die in beweging werden gezet en vol goede moed uit naar de toekomst.

Bron: persbericht Paardensport Vlaanderen.

“Stel toekomst paardenhouderij veilig!” in Vlaams Parlement

0

Enkele weken geleden werd een werkgroep opgericht om de ruimtelijke problematiek in de kijker te plaatsen, en niet zonder succes. De Vlaamse Paardensport trok aan de alarmbel en werd gehoord! De problematiek aangaande de ruimte zit ondertussen in het Vlaams Parlement.

Is er nog voldoende ruimte voor paarden(sport)?

“Paardensport Vlaanderen heeft sedert begin dit jaar wel één en ander in beweging gezet. Nadat een werkgroep aan de alarmbel trok, is er heel wat aandacht besteed aan de problematiek. De uitgestoken hand richting overheid is duidelijk aangenomen. We zijn verheugd met het initiatief van Lode Ceyssens, maar we zijn eveneens verheugd dat over de partijgrenzen heen er een duidelijke eensgezindheid is om onze sector te helpen in deze problematiek. Onze fokkerij en sport groeien en bloeien maar we dienen er nu voor te zorgen dat we ook onze toekomst kunnen garanderen”, aldus Glenn Maes, voorzitter Paardensport Vlaanderen.

Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij

Op woensdag 29/01/2020 werd door Lode Ceyssens (foto boven) een vraag gesteld aan minister Hilde Crevits. Lode Ceyssen (CD&V) vraagt naar de actualisering van het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij. Via onderstaand videofragement kan je de vraag en antwoord van minister vinden, alsook nog enkele extra interpellaties van andere volksvertegenwoordigers.

Paardenhouderij van economisch belang

De paardenhouderij in Vlaanderen is een economisch belangrijke sector geworden. De sector is goed voor een omzet van 800 miljoen euro en een tewerkstelling van minstens 2700 voltijdse equivalenten.  Springpaarden die in Vlaanderen geboren worden, behoren tot de absolute top van de wereld en zijn dan ook zeer gegeerde exportproducten.

Meer ruimte, voor stallen, wedstrijden, enz

“We weten allemaal dat de paardensector zeer divers is: fokkerijen, africhtingsstallen, veeartsenpraktijken en ook wedstrijdinfrastructuur. Vooral aan dat laatste blijkt er een groot tekort. Daarom luidde de sector afgelopen week nog de alarmbel.” zegt Vlaams parlementslid Lode Ceyssens (CD&V), “Jonge paarden moeten immers wedstrijdervaring opdoen en kunnen pas in de kijker lopen als ze op wedstrijden goede prestaties afleveren.  Hoe beter de paarden presteren, hoe interessanter ze worden.” vervolgt Ceyssens.

Zestien actiepunten

In het verleden nam toenmalig minister-president Kris Peeters het initiatief om in samenwerking met de paardensector thematische dialoogdagen te organiseren. Het doel hiervan was om de paardenhouderij in Vlaanderen een vaste plek te geven. Uit die themadagen vloeide in 2009 het Vlaams Actieplan Paardenhouderij. Een plan dat de nodige zuurstof moest geven om de paardenhouderij in Vlaanderen te kunnen blijven ontwikkelen. Dat plan bevatte 6 hefbomen met daaraan 16 gekoppelde acties:

  1. De paardenwereld van A tot Z;
  2. Professionalisering via vorming en opleiding, sleutel tot succes;
  3. Informeren, communiceren en sensibiliseren, van top tot basis;
  4. De paardensector als volwaardige gesprekspartner, overleg als middel tot oplossing;
  5. Vereenvoudiging, aanpassing en transparantie van regelgeving;
  6. Structurele ondersteuning, een duurzame stimulans voor de paardenhouderij.

Actualisatie Actieplan

Om de huidige noden van de Vlaamse paardensector te kennen, is het belangrijk dat de sector degelijk in kaart gebracht wordt. Na al die jaren is er dus een update nodig. “Een juiste aanpak van het probleem vereist een goede kennis van de sector.”, aldus Ceyssens, “En daarom vroeg ik aan de Hilde Crevits, de minister van Landbouw, om een actualisatie van het Vlaams Actieplan Paardenhouderij.”

Minister Crevits (CD&V) geeft aan dat het nodig is dat het plan geüpdatet wordt. Zij heeft het Departement Landbouw en Visserij dan ook de opdracht gegeven om het monitoring rapport uit 2016 ‘De Paardensector in Vlaanderen’ dit jaar nog te actualiseren. Ook minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) gaf in een vraag over ruimte voor paardensport aan dat zij openstaat voor een actualisatie van het actieplan.

… en daarna vernieuwd Actieplan

“Onderbouwde beleidsbeslissingen kan je pas nemen, als je een goed beeld hebt over de omvang van de paardensector zoals die vandaag is. Ik ben dan ook blij dat de betrokken ministers openstaan voor een vernieuwd Vlaams Actieplan Paardenhouderij. De update van het monitoring rapport ‘De Paardensector in Vlaanderen’ kan alleszins een mooie basis vormen van het vernieuwde actieplan.” besluit Lode Ceyssens.

Er zijn enkele zaken in beweging gezet en we kijken vol goede moed uit naar de toekomst!

Via deze link vind je het volledige fragment over de actualisering van het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij: Vlaams Parlement – 29/01: Vraag naar uitleg over actualisering Vlaams Actieplan voor Paardenhouderij.

Persbericht Paardenpunt Vlaanderen