Home Tags Euthanasie

Tag: euthanasie

Alles over afscheid nemen van je paard

0

Op een dag moet je voorgoed afscheid nemen van je paard. Dan kun je er maar beter van tevoren over nadenken wat er komt kijken bij de dood van een paard.

De kans dat je paard een natuurlijke dood sterft, is klein. Meestal is het de eigenaar die in overleg met de dierenarts moet beslissen om het leven van een paard te beëindigen. In acute ernstige gevallen is er vaak geen andere keuze.

Moeilijke keuze

Het is onvermijdelijk dat een ouder wordend paard chronische klachten krijgt. Het is aan de eigenaar om te beslissen dat het paard niet langer hoeft te lijden. Een moeilijke keuze, omdat je nu eenmaal een band met je paard hebt opgebouwd. Nu alvast nadenken over het afscheid van je paard en de opties afwegen voorkomt een hoop extra stress als het moment, soms heel onverwacht, daar is. Er zijn twee opties om het leven van je paard te beëindigen: euthanasie door de dierenarts of naar de slager brengen.

Slachthuis

Voor paarden die naar het slachthuis gaan, gelden Europese regels. Ze moeten behalve hun paspoort ook vergezeld zijn van een door de dierenarts ondertekend voedselketeninformatie-formulier (VKI).
Je paard mag in een periode van zes maanden niet worden geslacht als hij medicijnen heeft gekregen die niet geregistreerd zijn, maar wel op ‘de positieve lijst’ staan. De dierenarts registreert dat in het paspoort. Als je paard middelen krijgt die niet geregistreerd zijn en ook niet op de positieve lijst staan, komt het sowieso niet meer in aanmerking voor de slacht.

VKI Formulier

Het invullen en ondertekenen van het VKI-formulier is de verantwoordelijkheid van de paardeneigenaar. De dierenarts voorziet hem van de nodige informatie, bijvoorbeeld met behulp van visitebrieven. Dat duurt soms wel enkele dagen. Gaat dat ten koste van het welzijn van je dier, kies dan voor euthanasie.

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is bevoegd voor dierenwelzijn en de regelgeving rond slacht en levensbeëindiging.

Euthanasie

Het alternatief voor het slachthuis is euthanasie. Daarvoor neem je best contact op met je dierenarts. Levensbeëindiging gebeurt meestal in de stal, zodat je paard rustig en comfortabel in zijn eigen omgeving is. Het is ook mogelijk om het in de kliniek te laten uitvoeren. Eerst wordt je viervoeter via een injectie in een diepe slaap gebracht, zoals bij een operatie. Daarna krijgt je paard een volgende injectie met een overdosis aan anestheticum. Vervolgens houdt de dierenarts je dier nauwlettend in de gaten tot het overleden is. Je mag je paard bij de kliniek achterlaten. Het zal daar voor destructie worden opgehaald. Als je paard in de stal is geëuthanaseerd, overleg je met de dierenarts en staleigenaar wanneer je het laat ophalen.

Wat doe je met je overleden paard?

Anders dan in landen als Frankrijk en Engeland is het in België verboden om je gestorven paard te begraven. Als je dier thuis of in de stal overlijdt, moet je dat binnen 24 uur melden aan een erkend ophaler van kadavers van landbouwdieren. Vaak haalt zo’n bedrijf het lichaam de eerstvolgende werkdag op. Ben je mestbankaangifteplichtig, dan betaal je per ophaling 123,95 euro. Een alternatief voor destructie is crematie. Het crematorium verzorgt in dat geval het transport naar de uitvaartgelegenheid.

Crematie

Bij de crematie van een paard heb je twee opties. Bij een standaardcrematie wordt je dier in zijn stal opgehaald. In het crematorium wordt zijn lichaam in een groep gecremeerd. Zijn as wordt daarna in de tuin van het crematorium uitgestrooid. Je kunt er ook voor kiezen om je dier individueel te laten cremeren. Dat maakt het mogelijk om zijn as daarna mee te nemen in een urn.

Bron: NKH en AVEVE

Foto: Istockphoto/debibishop