Home Tags Coronavirus

Tag: coronavirus

Wandeling te paard met max twee ruiters weer toegestaan

0

Er is officiële bevestiging dat een wandeling te paard met maximum twee ruiters, enkel met het oog op het welzijn van het dier, toegestaan is. Hoe de situatie voor menners is, is nog onduidelijk. 

Het gepubliceerd Ministerieel besluit van 17 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020, bevat één voor de paardensector belangrijke wijziging. “Bij de toegestane activiteiten wordt nu ook vermeld: “Ritten te paard, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier en met een maximum van twee ruiters.” 

Menners en dravers

Het is op dit ogenblik niet duidelijk of dit ook van toepassing is voor de menners en dravers. In het kader van dierenwelzijn zal de sector dit ook verdedigen. Momenteel wordt alles op alles gezet om hier snel duidelijkheid over te krijgen. Van zodra er duidelijkheid is zal hierover gecommuniceerd worden via bijvoorbeeld Paardensport Vlaanderen.

Verpest het niet!

“Wees niet het groepje ruiters dat het verpest voor de rest. Blijf in je kot en hou je aan de regels. Hoe beter we de vooropgestelde regels volgen, hoe sneller we het Coronavirus onder controle krijgen en deze maatregelen zullen versoepelen! Paardenmensen staan alom geprezen als verstandige mensen, doe dus ook nu geen domme dingen”,  vermeldt Paardensport Vlaanderen.

Bron: Paardensport Vlaanderen

Foto: Istockphoto

Corona | Belangrijke informatie voor de paardensector

0

De communicatie rondom het coronavirus is voor de paardensportsector uitermate belangrijk. Verschillende (paarden)sportinstanties werken samen om de sector zo goed mogelijk van informatie te voorzien.

Sport Vlaanderen, Paardensport Vlaanderen, de Landelijke Rijverenigingen en PaardenPunt Vlaanderen tezamen werken aan een zo volledig mogelijke communicatie en duiding voor paardeneigenaren en paardenbedrijven. Ook ANB (Agentschap Natuur en Bos) en de administratie voor Dierenwelzijn in Vlaanderen dragen hun steentje bij.

Welzijn paarden voorop

De informatie werd samengesteld op basis van de geldende MB’s en de richtlijnen die door de overkoepelende overheden werden aangereikt. Ze zijn ingevuld door de paardensportexperts met de enige bedoeling duidelijkheid te verschaffen en het welzijn van de paarden na te streven.

Richtlijnen naleven

Met deze informatie beogen we dus enerzijds inzicht en achtergrond te geven aan de lokale overheden die toezien op de handhaving en anderzijds onze leden en alle paardenhouders die bezorgd zijn om het welzijn van hun dieren te ‘leiden’ naar een correcte behandeling van hun ‘hobbydieren’.

In afwachting van verdere coördinatie en verduidelijking door de nationale crisiscel moeten we aanvaarden dat lokale overheden, grensbewakers en politie gemachtigd zijn om autonoom met deze richtlijnen om te gaan en ze al dan niet strikter te interpreteren.

Lees alles over compensatieregelingen voor paardenhouders beslissingen + Paardensportactiviteiten en dierenwelzijn in tijden van Corona.

Paardenpunt Vlaanderen

Foto: Istockphoto/Callipso

Coronavirus | Paardentransport, hoe zit het daar nu mee?

0

EHS legt uit of en hoe paarden vervoerd mogen worden in deze periode van strenge maatregelen rondom ‘Corona’.

Vervoer over de weg

 • Het transport van paarden voor recreatieve doeleinden wordt niet toegestaan; alle (sportieve) evenementen met paarden zijn immers afgelast gedurende deze crisisperiode.
 • Beroepsgoederenvervoer is echter wel toegestaan (commercieel transport), ook voor paarden en dit in de meeste Europese landen (behalve Frankrijk, Italië en Spanje). U dient echter wel in het bezit te zijn van de nodige attesten en vergunningen hiervoor zodat u het beroepsmatig karakter kan bewijzen.
 • Weet echter dat aan een aantal grenzen lange wachttijden zijn ontstaan door de grondige controles. De situatie verandert voortdurend.
 • Wegtransport om dringende medische redenen (naar dierenkliniek) kan ook nog.

Vervoer door de lucht

De meeste landen hebben géén verbod opgelegd voor het transport van paarden door de lucht, maar in de praktijk is het een moeilijke kwestie. Er zijn immers luchtvaartmaatschappijen die (gedeeltelijke) beperkingen opleggen voor het vervoer van dieren.

Het grootste probleem is echter de begeleiding van de paarden (de grooms of flight attendants). Vanwege de wereldwijde strenge beperkingen voor reizigers is het niet mogelijk om deze mensen naar een bepaalde bestemming te krijgen. Daarna is de vlucht terug naar huis binnen redelijke termijn (en zonder bijkomende quarantaine maatregelen) een probleem.

Bron: Belgian Horse Trading

Coronavirus en paarden *video*

0

Mediakanalen Equideo, Equivox en Equnews bundelen de krachten om lezers te informeren over het coronavirus. Zij vroegen paardenarts Tom Mariën van Equitom naar het virus in combinatie met paarden.

Vraag-antwoord coronavirus

 • Is het COVID-19-virus eigenlijk schadelijk voor paarden
 • Kunnen paarden het virus overdragen aan mensen of andersom?
 • Welke maatregelen neemt de kliniek ten aanzien van bezoekers?

Bron: Facebook Equidio

Foto: Istockphoto/middelveld

Coronavirus, wat te doen?

0

De belangrijkste richtlijn voor iedereen: voorkom dat je ziek wordt! Wat kan je doen om besmetting te voorkomen? Volg deze 7 adviezen in onderstaande infographic :

Ben je een ruiter, eigenaar, official.. en voel je je ziek of heb je koorts? Blijf dan ‘in uw kot’. Op dit moment moeten we allemaal onze verantwoordelijkheid en burgerzin opnemen, zorg voor jezelf en zo zorg je voor elkaar.

Ben je een organisator/club/manège? Heb je zorgen over het coronavirus?

Hier enkele voorzorgsmaatregelen:

 • Hygiënemaatregelen zijn de belangrijkste. Zorg ervoor dat mensen de hygiënemaatregelen kunnen volgen op je activiteiten/evenementen: geef hen de mogelijkheid om handen te wassen. Gebruik papier om je handen te drogen en geen handdrogers/air blades.
 • Samen met de overheid willen we het risico op besmetting minimaliseren. Vermijd rechtstreeks contact (handen schudden, kussen, omhelzingen…)!
 • Voorzie om de jurytoren en cafetaria voldoende te verluchten. Het belooft komend weekend beter weer te worden, maak buiten een drankgelegenheid in plaats van een cafetaria binnen.
 • De overheid raadt aan om indoorevenementen te annuleren. Voor raad en advies kan je zeker terecht bij de gouverneur van jouw provincie of jouw burgemeester.

N.B. Paarden kunnen het Coronavirus niet overbrengen en paarden worden er ook niet ziek van.

Meer informatie over het Coronavirus.

Bron: Paardensport Vlaanderen

Alle activiteiten afgelast tot en met 4 april i.v.m. Coronavirus

0

Naar aanleiding van de kritieke situatie omtrent het Coronavirus én de beslissing van de minister van Sport, Ben Weyts, heeft Paardensport Vlaanderen beslist om alle activiteiten (indoor én outdoor: sportactiviteiten, wedstrijden, opleidingen, brevetten, stages) af te gelasten tot en met 3 april 2020. In eerste instantie was dat tot en met 31 maart, maar als snel werd daar enkele dagen bij getrokken.

“Gelet op de verdere verspreiding van het coronavirus en gelet op de geactualiseerde inzichten en aanbevelingen van gezondheidsdeskundigen, willen ook wij, Paardensport Vlaanderen, uitdrukkelijk en proactief haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen.”

De sportsector zegt geen katalysator te willen zijn voor de verdere verspreiding van het virus. “Het is de grote kracht van onder andere ook de  paardensport dat het veel mensen samenbrengt, maar die kracht wordt een kwetsbaarheid wanneer een virus zich verspreidt overal waar grote groepen samenkomen”. Dit was ook voor ons geen makkelijke beslissing en we weten dat grote gevolgen met zich meebrengt voor alle betrokken partijen.

Wat betekent dit concreet:

 • WEDSTRIJDEN & ORGANISATOREN VAN WEDSTRIJDEN:

Alle nationale en provinciale wedstrijden worden afgelast tot en met 31/03/2020. De situatie wordt constant opgevolgd en wordt in de loop van de komende weken geëvalueerd in overleg met de betrokken partijen en het Kabinet van Sport.

 • CLUBS:

Samenkomsten (op alle mogelijke manieren) moeten vermeden worden, alsook in de club. Het is onze verantwoordelijkheid en burgerplicht om groepsgebeuren niet aan te moedigen en iedereen bewust te maken van het besmettingsgevaar.

Dit wil uiteraard niet zeggen dat wij vragen aan de clubs om te sluiten. Het dierenwelzijn staat zoals steeds voor op. De zorg voor onze viervoeters komt uiteraard niet in gedrang, we vragen enkel om bewust te zijn van het besmettingsgevaar bij contact met anderen.

 • ALGEMEEN:

Sport bevindt zich in het hart van onze samenleving. Vandaag moet iedereen zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en solidariteit tonen met iedereen die getroffen is door het virus en iedereen die nog zou kunnen getroffen worden in de komende weken en maanden.

De situatie wordt constant opgevolgd. Hou zeker onze website in de gaten voor meer informatie. We houden jullie op de hoogte bij wijzigingen.

Bron: Persbericht Paardensport Vlaanderen

Foto: Istockphoto/da-kuk