Home Tags Coach

Tag: coach

Marieke van den Hengel: “Er is geen betere coach dan een paard”

0
Marieke van den Hengel
Foto: Sabine Timman

Marieke van den Hengel coacht met behulp van paarden bij Stalhouderij De Middelwijck. Op stal staan acht paarden die ingezet kunnen worden en waarbij mensen de rustige omgeving van Soest kunnen verkennen. “Ik durf keihard te zeggen dat er geen betere coach is dan een paard”, aldus van den Hengel.

In een interview met Soester Courant vertelt van den Hengel over haar werk als coach met de edele dieren. “Een paard is een sensitief dier, goed in het feilloos aanvoelen van energie, en hij reageert op lichaamstaal. Daardoor kan jij je, met behulp van mij als coach, bewust worden van je patronen en datgeen wat in de weg zit om te komen waar je wilt zijn.”

Heldere communicatie, vertrouwen en duidelijkheid

Van den Hengel geeft aan dat coachen met paarden ook heel goed in een groep of met een team kan. “Voor een paard als kuddedier wordt onduidelijkheid en incongruentie in het contact met de ander als onveilig ervaren. Heldere communicatie, vertrouwen en duidelijkheid over zaken als leiderschap en verdeling van taken zijn van levensbelang. Dat is soms confronterend, vaak verhelderend en het biedt nieuwe inzichten waarmee je als team verder kan.”

Sterke veerkracht tussen spanning en ontspanning

“Het paard heeft, in tegenstelling tot de mens, als vanzelf een sterke veerkracht tussen spanning en weer terug naar ontspanning. Wanneer je leert luisteren naar het fluisteren van je lichaam, dan hoeft het lichaam niet te schreeuwen.”

Lees hier het gehele interview en meer informatie.

Bron: Soestercourant.nl

Lees ook: Horse Reflected Coaching

Horse Reflected Coaching

0
Horse Reflected Coach

I for Horse.. inmiddels voor velen een thuishaven waar paardenliefhebbers opgeleid worden tot professionele coaches, die met behulp van paarden anderen ondersteunen in een persoonlijke ontwikkeling.

Vanuit de locatie in GottemDeinze wordt er gewerkt aan een algemeen welzijn voor mens en paard en wordt de academie I For Horse gerund door het echtpaar Oliver Schelinski en Arianne Bakens. De academie wordt tevens versterkt door een aantal gespecialiseerde trainers die een bekendheid en maturiteit zijn in hun vak.

Wat is coachen nu eigenlijk?

“Het coachen van mensen met ondersteuning van paarden krijgt steeds meer een plek wanneer mensen in hun persoonlijkheid willen groeien. Door het ervaren van persoonlijke thema’s in reflectie met een paard, zien we dat cliënten over zichzelf leren en oplossingen vinden op persoonlijke vraagstukken. Men kan hierdoor bewegingen maken welke voorwaarts zijn gericht met nieuwe inzichten over het eigen gedrag, intenties en gevonden oplossingen.”

“We merken dat er vaak nog een verwarring is in wat coaching nu echt is. De verwarring zit hem vaak in het verschil in coachen en trainen of adviseren. Een coach geeft nooit geen advies of tips en vult niets voor de cliënt in. We trainen je als coach om het ‘begrijpen’ van de cliënt aan je voorbij te laten gaan en zonder mening of oordeel te kijken naar wat een cliënt met het paard probeert te doen in relatie tot een persoonlijk thema. Je denkt het misschien te begrijpen, maar wanneer je eerlijk bent… gaat dit eerder over degene die invult (als coach) dan over de cliënt.”

“We begrijpen onszelf amper.. waarom denken we dan anderen wel begrijpen? Een coach handelt ethisch volgens de competenties die hiervoor nodig zijn en tevens vanuit een attitude die vertrouwelijk, integer en nieuwsgierig is. De coach erkent de cliënt in wie hij/zij is en begeleid deze naar de eigen antwoorden op hun persoonlijke vraag. De werkende formule is om de paarden voorrang te geven in wat ze de cliënt laat zien. Het paard toont de cliënt wat coherent kan zijn of wanneer niet en omdat veiligheid voor een paard essentieel is, lijkt coherentie in denken/voelen/doen ook essentieel voor hun eigen veiligheid te zijn.”

“Uit reflecties tussen mens en paard, kan de cliënt leren over zichzelf. De coach stelt hierbij gerichte vragen die de cliënt kunnen helpen, maar doet dit steeds zonder sturing, invulling of oordeel en dat vraagt van de coach om te leren kijken naar wat er ‘werkelijk’ is.”


I FOR HORSE

I For Horse bied naast de Horse Reflected Coach Level 1 opleiding nog verdieping aan zoals een level 2 opleiding, kindercoaching, Teamcoaching, Systemische begeleiding met paarden, Rouw te paard, Jong verlies, trauma en overleving van de innerlijke kudde…. Allemaal opleidingen waarbij je de paarden leert volgen om anderen te ondersteunen in hun processen. I For Horse start vanaf September 2021 weer de EMCC gecertificeerde opleiding ‘Horse Reflected Coach Level 1’ op in Deinze, Ellezelles (Wallonië
franstalig), In Meerle (Hoogstraten) en in Oostburg (NL) Bezoek zeker onze website iforhorse.be en maak een vrijblijvende afspraak voor meer informatie.

Soms heb je gewoon een paardenmiddel nodig


Kun je jezelf al een beeld vormen waar jouw grote uitdaging zou liggen?

“Coaching is gericht op ‘zelfontplooiing en groei’. Wanneer een cliënt
‘zelf’ de antwoorden ontdekt, zijn ze gewikt en gewogen aan de persoonlijkheid waardoor doelen meer haalbaar worden. Met paarden blijven we weg van het vele praten en kunnen we meer ervaren wat de werkelijkheid rond persoonlijke ontwikkeling sterk ondersteunt. De coach faciliteert het proces dus samen met het paard als basis.”

Waarom Horse Reflected Coach worden?

“Mensen zijn steeds vaker op zoek naar zinvolheid”, laat Oliver ons weten. “We merken dat er in België een beweging gemaakt wordt waarbij ‘zelfstandigheid’ belangrijk is. Een huidige job is vaak niet langer vervullend en de behoefte om er voor anderen te kunnen zijn is sterk. En wanneer je anderen wil helpen… wil er ook bij jou iets bewegen of in balans komen. En wat als je dit nu samen met je paard kunt doen?”

“Onze opleiding ‘Horse Reflected coach Level 1’ (NOBCO-EMCC accreditatie), neemt je mee in jouw persoonlijke beweging om dienstbaar te zijn voor anderen waarbij je zelf groeit als mens en coach. Ze bestaan uit drie pijlers die een constante rode draad zijn om een goede, erkende en professionele coach te worden. 1) Coaching vaardigheden, 2) de paarden en 3) jouw eigen persoonlijke ontwikkeling die je helpt om coach ‘in wording’ te zijn.”

“Om een professionele coach te worden vraagt het een continue gewaarwording en bewustwording van ons eigen gedrag, potenties en valkuilen. Wat al bewust is kun je sturen en vorm geven, maar wat onbewust is.. stuurt en vormt jou.”

I For Horse meent het….en dat kun je gewaar worden als je hier bent. “Mensen hebben behoefte aan persoonlijke ontwikkeling en hiervoor zijn coaches nodig die weten wat ze
doen en bereid zijn om zelf eerst een beweging te volgen. Het aantal coaches en therapeuten met paarden in België is nog zo gering waardoor er zoveel ruimte is om dit vak uit te oefenen.”

“Coachen is geen beschermd of door de overheid erkend beroep, maar neem dit doodserieus want samen met de paarden is dit één van de allersterkste methodes om een leerproces in te stappen. Bij I for Horse kom je ‘op stal’… met alles wat aandacht wil en vraagt om een goede coach te worden op jouw manier, tempo en vanuit jouw uniekheid.”

Foto’s: Amelie van den Daele

Bron: Cap Magazine, Overname zonder bronvermelding én toestemming via redactie@capmagazine.eu is niet toegestaan.

HorSense coachen met paarden: ‘Haal het beste uit… jezelf’

0

In een wereld van verandering staan we continu onder druk om het beste uit onszelf of ons team te halen. Een professionele coach kan je helpen om competenties te versteken of belemmeringen weg te nemen. Co-coaches – de paarden – kunnen hier een versnellende factor spelen.

Paard mag gewoon paard zijn

De coach heeft een grote kennis van paarden. De focus is weliswaar gericht op de mens, maar het paard wordt niet vergeten. HorSense laat het paard gewoon paard zijn. Er wordt niet gewerkt met aangeleerd gedrag. We werken met veel respect voor het paard en gebruiken tijdens onze coachings het kudde- en vluchtgedrag van paarden. Er wordt altijd naast het paard gewerkt.

De kracht van het paard

Paarden kunnen ons een haarscherpe spiegel voorhouden op gebied van authenticiteit, communicatie en leiderschap. Het zijn ideale leraren, omdat ze volkomen oorspronkelijk en oprecht zijn. Hun feedback is zeer direct en soms confronterend, doordat ze feilloos je lichaamstaal spiegelen en daarmee ook je onbewuste gedrag en emoties. Dit brengt je in contact met dieper liggende emoties, krachten en drijfveren. Het geeft je inzicht in wie je op dat moment bent. Dat kan heel confronterend zijn, maar ook bevrijdend, omdat paarden niet oordelen. Ze houden alleen een spiegel voor en geven je de ruimte om het anders te doen. Paarden kunnen ons helpen in het proces van het herontdekken en ontwikkelen van onszelf.

Het paard als leraar

Het is voor paarden zo dat de veiligheid van de kudde afhangt van het vermogen van ieder kuddelid om gevaar van roofdieren aan te voelen, op te pikken. Mensen vallen onder de categorie roofdieren. Roofdieren houden vaak stress vast in hun lichaam. Deze stress is zichtbaar in onze lichaamshouding. Deze stress is te voelen en zelfs te ruiken voor een hoogsensitief prooidier als het paard. Paarden zijn afgestemd op alle niveaus van informatie en kunnen gemakkelijk de intenties van roofdieren onderscheiden. Ze voelen aan wanneer ze moeten vluchten voor gevaar, maar weten ook heel goed wanneer dat niet nodig is, wanneer ze veilig kunnen blijven grazen. In een kudde communiceren paarden met elkaar via gevoelens (energieoverdracht) en reacties. Hun communicatie is hierbij zeer verfijnd en informatie wordt sneller overgedragen dan onze menselijke geest kan begrijpen.

Als één paard nerveus wordt en instinctief vlucht naar veiligheid, vlucht de hele kudde mee. Als een mens incongruent (het ene denkt, maar het andere voelt) is of men heeft een verborgen intentie of agenda, dan is het zo dat de energie/vibraties of stresssignalen van deze intenties overeenkomen met die van de intenties van een roofdier in het wild. De ervaring leert ons dat indien er een gedragsprobleem is bij een paard, dit vaak is terug te voeren naar de communicatie, interne energie en intenties van de mens(en) die met het paard omgaan. Want zodra wij mensen in de persoonlijke ruimte van een paard stappen, worden we automatisch onderdeel van hun omgeving, hun kudde en dus is het paard afgestemd op onze gevoelens, intenties, gedachten en energie.

De opleidingen

HorSense, een lerende organisatie

HorSense is een VZW gericht op het opleiden van professionele paardencoaches. HorSense staat voor kwaliteit, professionaliteit en deskundigheid. In onze post-graduaats­opleiding ‘Coachen van mensen en teams met behulp van paarden’ leren we hoe je mensen met levensvragen (grenzen stellen, een laag zelfbeeld, oriëntatie van je privé of professioneel leven, te hoog stressgehalte, …) of teams met uitdagingen (communicatieproblemen, conflicten, weerstand, verandering, …) kan coachen met onze co-coaches – de paarden. We gebruiken hierbij coachingsmethodes uit NLP, Transactionele Analyse, kernkwadranten, …

Daarnaast hebben we ook een opleiding ‘Systemische coachen met paarden’. Bij systemisch coachen verschaffen we de klant een inzicht in verborgen belemmeringen en stagnaties op een dieper niveau. Deze belemmeringen worden via herordening weggenomen, zodat de klant terug een positieve energie krijgt.

Verder zijn er nog vervolmakingscursussen voor het ‘Coachen van kinderen met paarden’ waar we werken rondom binding en verbinding, omgaan met emoties, ontwikkelen van vaardigheden, zelfstandigheid en samenwerking, motivatie en zelfvertrouwen, effectief communiceren, grenzen stellen, verandering, stress en angst. In de cursus ‘Stress en burnout coachen met paarden’ werken we rond het ontstaan van stress en burnout, preventie, analyse van de stressklachten en stressbronnen, herstellen van energie en fysieke conditie, versterken van competenties, herstellen van je levensmissie, talenten, drijfveren en werkhervatting.

Drie pijlers

In al onze opleidingen werken we rond drie belangrijke pijlers: ik als coach, coachingsvaardigheden en coachingsmethodes. We werken met gastklanten zodanig dat je heel snel ervaring kan opbouwen, 70% van onze opleidingen zijn praktijk. Onze opleidingen worden op verschillende plaatsen in België georganiseerd. Deze locaties waarborgen rust, veiligheid en liggen in een natuurlijke omgeving.

Happy Horse, intervisie en netwerkmomenten

Tijdens de Happy Horse momenten ontmoet je andere paardencoaches en -therapeuten. Je kan er ervaringen uitwisselen en leren hoe anderen hun vak uitvoeren. Er wordt in kleine groepen gewerkt rondom bepaalde thema’s. Dit alles on der een deskundige begeleiding.

Kennismakingsmomenten

HorSense organiseert regelmatig op verschillende plaatsen in België gratis kennismakingsdagen. Trek je stevige schoenen aan en kom een aantal oefeningen meedoen tijdens deze kennismakingsmomenten. Raadpleeg de agenda op onze facebook-pagina https://www.facebook.com/HorsenseBelgium/.

HorSense

Contact
HorSense VZW
Henk Van ’t Net
Grand-Route 26
6990 Hotton
www.horsense.be
www.happyhorse.coach
email: henk@horsense.be
Telefoon: 0475/38 42 93

Tekst en foto: Horsesense