lusitano stallion galloping isolated on white

Lusitano

Foto: Istockphoto.com