Horse Reflected Coaching

0
1031
Horse Reflected Coach

I for Horse.. inmiddels voor velen een thuishaven waar paardenliefhebbers opgeleid worden tot professionele coaches, die met behulp van paarden anderen ondersteunen in een persoonlijke ontwikkeling.

Vanuit de locatie in GottemDeinze wordt er gewerkt aan een algemeen welzijn voor mens en paard en wordt de academie I For Horse gerund door het echtpaar Oliver Schelinski en Arianne Bakens. De academie wordt tevens versterkt door een aantal gespecialiseerde trainers die een bekendheid en maturiteit zijn in hun vak.

Wat is coachen nu eigenlijk?

“Het coachen van mensen met ondersteuning van paarden krijgt steeds meer een plek wanneer mensen in hun persoonlijkheid willen groeien. Door het ervaren van persoonlijke thema’s in reflectie met een paard, zien we dat cliënten over zichzelf leren en oplossingen vinden op persoonlijke vraagstukken. Men kan hierdoor bewegingen maken welke voorwaarts zijn gericht met nieuwe inzichten over het eigen gedrag, intenties en gevonden oplossingen.”

“We merken dat er vaak nog een verwarring is in wat coaching nu echt is. De verwarring zit hem vaak in het verschil in coachen en trainen of adviseren. Een coach geeft nooit geen advies of tips en vult niets voor de cliënt in. We trainen je als coach om het ‘begrijpen’ van de cliënt aan je voorbij te laten gaan en zonder mening of oordeel te kijken naar wat een cliënt met het paard probeert te doen in relatie tot een persoonlijk thema. Je denkt het misschien te begrijpen, maar wanneer je eerlijk bent… gaat dit eerder over degene die invult (als coach) dan over de cliënt.”

“We begrijpen onszelf amper.. waarom denken we dan anderen wel begrijpen? Een coach handelt ethisch volgens de competenties die hiervoor nodig zijn en tevens vanuit een attitude die vertrouwelijk, integer en nieuwsgierig is. De coach erkent de cliënt in wie hij/zij is en begeleid deze naar de eigen antwoorden op hun persoonlijke vraag. De werkende formule is om de paarden voorrang te geven in wat ze de cliënt laat zien. Het paard toont de cliënt wat coherent kan zijn of wanneer niet en omdat veiligheid voor een paard essentieel is, lijkt coherentie in denken/voelen/doen ook essentieel voor hun eigen veiligheid te zijn.”

“Uit reflecties tussen mens en paard, kan de cliënt leren over zichzelf. De coach stelt hierbij gerichte vragen die de cliënt kunnen helpen, maar doet dit steeds zonder sturing, invulling of oordeel en dat vraagt van de coach om te leren kijken naar wat er ‘werkelijk’ is.”


I FOR HORSE

I For Horse bied naast de Horse Reflected Coach Level 1 opleiding nog verdieping aan zoals een level 2 opleiding, kindercoaching, Teamcoaching, Systemische begeleiding met paarden, Rouw te paard, Jong verlies, trauma en overleving van de innerlijke kudde…. Allemaal opleidingen waarbij je de paarden leert volgen om anderen te ondersteunen in hun processen. I For Horse start vanaf September 2021 weer de EMCC gecertificeerde opleiding ‘Horse Reflected Coach Level 1’ op in Deinze, Ellezelles (Wallonië
franstalig), In Meerle (Hoogstraten) en in Oostburg (NL) Bezoek zeker onze website iforhorse.be en maak een vrijblijvende afspraak voor meer informatie.

Soms heb je gewoon een paardenmiddel nodig


Kun je jezelf al een beeld vormen waar jouw grote uitdaging zou liggen?

“Coaching is gericht op ‘zelfontplooiing en groei’. Wanneer een cliënt
‘zelf’ de antwoorden ontdekt, zijn ze gewikt en gewogen aan de persoonlijkheid waardoor doelen meer haalbaar worden. Met paarden blijven we weg van het vele praten en kunnen we meer ervaren wat de werkelijkheid rond persoonlijke ontwikkeling sterk ondersteunt. De coach faciliteert het proces dus samen met het paard als basis.”

Waarom Horse Reflected Coach worden?

“Mensen zijn steeds vaker op zoek naar zinvolheid”, laat Oliver ons weten. “We merken dat er in België een beweging gemaakt wordt waarbij ‘zelfstandigheid’ belangrijk is. Een huidige job is vaak niet langer vervullend en de behoefte om er voor anderen te kunnen zijn is sterk. En wanneer je anderen wil helpen… wil er ook bij jou iets bewegen of in balans komen. En wat als je dit nu samen met je paard kunt doen?”

“Onze opleiding ‘Horse Reflected coach Level 1’ (NOBCO-EMCC accreditatie), neemt je mee in jouw persoonlijke beweging om dienstbaar te zijn voor anderen waarbij je zelf groeit als mens en coach. Ze bestaan uit drie pijlers die een constante rode draad zijn om een goede, erkende en professionele coach te worden. 1) Coaching vaardigheden, 2) de paarden en 3) jouw eigen persoonlijke ontwikkeling die je helpt om coach ‘in wording’ te zijn.”

“Om een professionele coach te worden vraagt het een continue gewaarwording en bewustwording van ons eigen gedrag, potenties en valkuilen. Wat al bewust is kun je sturen en vorm geven, maar wat onbewust is.. stuurt en vormt jou.”

I For Horse meent het….en dat kun je gewaar worden als je hier bent. “Mensen hebben behoefte aan persoonlijke ontwikkeling en hiervoor zijn coaches nodig die weten wat ze
doen en bereid zijn om zelf eerst een beweging te volgen. Het aantal coaches en therapeuten met paarden in België is nog zo gering waardoor er zoveel ruimte is om dit vak uit te oefenen.”

“Coachen is geen beschermd of door de overheid erkend beroep, maar neem dit doodserieus want samen met de paarden is dit één van de allersterkste methodes om een leerproces in te stappen. Bij I for Horse kom je ‘op stal’… met alles wat aandacht wil en vraagt om een goede coach te worden op jouw manier, tempo en vanuit jouw uniekheid.”

Foto’s: Amelie van den Daele

Bron: Cap Magazine, Overname zonder bronvermelding én toestemming via redactie@capmagazine.eu is niet toegestaan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER