Onderzoek: ‘Eerste starters zijn in het nadeel’

0
2891

Op LRV-wedstrijden heerst er onder dressuurruiters het hardnekkige idee dat het een nadeel is om als eerste te moeten starten. Het is dan ook een veel gehoord excuus bij een tegenvallende uitslag. Daarnaast is het volgens veel ruiters een voordeel om als laatste te mogen binnenkomen.

Feit of fabel?

Tijdens het inschrijvingsmoment op equester.be, het online wedstrijdplatform van LRV, zijn de laatste startplaatsen dan ook het meest gegeerd en het snelst ingevuld. Maar klopt dit wel? Zijn de eerste starters werkelijk in het nadeel en de laatste starters in het voordeel? Dit fenomeen is al onderzocht en bevestigd bij onder andere gymnastiek1,2, kunstschaatsen3 en zangwedstrijden4. Hoog tijd om ook bij de dressuur te onderzoeken of dit een fabel is of een feit!

Buikgevoel klopt

Hanne Cools dook in de materie en stortte zich op een berg aan data. Dat leverde een aantal grafieken op waaruit het buikgevoel van veel LRV-dressuurruiters wordt bevestigd: de startvolgorde heeft wel degelijk een significante invloed op de uiteindelijke uitslag. Start je bij de laatste ruiters, heb je niet alleen meer kans om in de top-3 te eindigen, maar ook nog eens minder kans om onderaan het klassement te eindigen. Start je echter bij de eerste ruiters, heb je een kleinere kans op een plaats in de top-3 en een grotere kans om bij de laatsten te eindigen. Dit verband tussen de startplaats en de uitslag is bovendien statistisch significant (p < 0,05).

Onderlinge ranking

Bij LRV-wedstrijden krijgen ruiters winst/verliespunten op basis van hun onderlinge ranking. De LRV-juryleden hebben dus de belangrijke taak om de juiste volgorde te bepalen tussen de ruiters. Vooral een onervaren jurylid zal daardoor bij de eerste starters de neiging hebben om te afwachtend te jureren, omdat hij/zij moeilijk kan inschatten hoeveel betere concurrenten er nog aan de start zullen verschijnen. Dit verklaart ook meteen waarom de kansverdeling eerlijker wordt naarmate het aantal deelnemers daalt. Het is makkelijker voor een jurylid om een eerlijke ranking op te maken van een kleine groep ruiters dan van een grote groep ruiters.

Dressuurklasse

Hoewel deze waarneming statistisch niet significant is, is ze dus wel logisch te verklaren en kan het een belangrijke sleutel betekenen voor mogelijke oplossingen. In zeer beperkte mate bleek ook de dressuurklasse een bepaald effect te hebben. Een van de grafieken wees uit dat de kansen iets eerlijker verdeeld waren naarmate de dressuurklasse hoger is. Dit kan natuurlijk te maken hebben met het feit dat de hogere dressuurklasses over het algemeen kleinere ringen zijn.

Maar het zou ook gedeeltelijk verklaard kunnen worden doordat er voor deze klasses de meer ervaren juryleden worden opgeroepen. Dus juryleden die zelf rijden/reden op een hoog niveau en/of de jurycursus van de betreffende klasse hebben gevolgd. Vaak worden zo’n juryleden ook frequenter opgeroepen, waardoor ze meer routine hebben in het jureren. Opnieuw is deze waarneming niet statistisch significant, maar wel belangrijk bij de zoektocht naar oplossingen.

OPLOSSINGEN

Wat kan het nationaal bestuur doen?

1. Het nationaal bestuur kan, in de mate van het mogelijke, de dressuurwedstrijden zodanig organiseren dat het aantal deelnemers per ring beperkt blijft. Hoe minder deelnemers per ring, hoe minder uitgesproken de effecten immers zijn. In de praktijk zijn kleine ringen natuurlijk niet altijd haalbaar, omdat er dan ook meer juryleden moeten opgeroepen worden. Maar zeker voor kampioenschappen zou hier wel rekening mee gehouden kunnen worden door bijvoorbeeld voldoende strenge selectiecriteria te hanteren.

2. Bij het oproepen van juryleden wordt er best gekozen voor ervaren personen die de jurycursus van de betreffende klasse hebben gevolgd en/of die op dat niveau rijden. Om de routine te bevorderen, wordt er best niet te veel gewisseld qua klasse. Een jurylid dat bijvoorbeeld L1 heeft gejureerd op een eerste tornooi kan best ook op een tweede tornooi weer de klasse L1 jureren. Om de kwaliteit van het jureren op peil te houden, blijft het organiseren van jurycursussen natuurlijk een belangrijk gegeven.

3. Een ander belangrijk aandachtspunt is het niet meer (zo gemakkelijk) aanvaarden van verzoeken om een latere starttijd te krijgen. Ruiters die een nieuwe starttijd aanvragen, worden nu meestal onderaan de startlijst geplaatst, maar dit moet zo veel mogelijk vermeden worden. Ruiters die zich op zeer regelmatige basis achteraan laten plaatsen, zouden ook gesanctioneerd kunnen worden door bijvoorbeeld als eerste te moeten starten op een provinciaal of nationaal kampioenschap.

4. Ook ruiters met twee of meerdere paarden zouden verplicht moeten worden om afwisselend met het ene dan wel met het andere paard later te starten. Nu kiezen ruiters er vaak voor om telkens hun beste paard zo ver mogelijk naar achteren te plaatsen, waardoor ze in het voordeel zijn ten opzichte van ruiters met maar één paard.

5. Met de vorige twee opmerkingen in het achterhoofd, is het misschien opportuun om de huidige rijtijdkaarten te vervangen door vaste lijsten, waarbij de startvolgorde eerlijk wordt geroteerd door een computerprogramma.

6. Een laatste aanpassing, maar wel de meest arbeidsintensieve, is het inschakelen van ‘proefruiters’. Een proefruiter komt als eerste aan de start en krijgt wel punten, maar wordt niet opgenomen in het klassement. Dit wordt soms al toegepast bij eventingwedstrijden, met als doel om het nadelige effect voor de eerste ruiters te beperken. Het jurylid krijgt dankzij deze proefruiter al een idee van het niveau dat er getoond zal worden en ook voor de proefruiters kan zo’n wedstrijd zeer waardevol zijn als
oefenmoment. Er zou ook gewerkt kunnen worden met een filmpje van een ‘doorsnee’ combinatie van de betreffende klasse, wat het jurylid bekijkt net voor aanvang van de wedstrijd. Eventueel kan dit filmpje zelfs van commentaar en/of punten worden voorzien.

Wedstrijdorganisatie: waakzaam zijn

De organiserende club kan er ten eerste over waken dat ruiters niet last minute nog van starttijd veranderen. Daarnaast kunnen de wedstrijdringen voorzien worden van een duidelijke hoefslag en middellijn. Wanneer de middellijn niet zichtbaar is, hebben daar vooral de eerste ruiters last van. Door de middellijn te maaien of te slepen en deze zo voor iedereen even zichtbaar te maken, wordt het nadeel voor de eerste starters ingeperkt.

Jury: Bewustwording en aandacht voor elke combinatie

Juryleden hebben de belangrijkste taak, want zij hebben rechtstreeks een invloed op de uiteindelijke uitslag. Het is vooral belangrijk dat ze zich bewust zijn van het fenomeen. Ze moeten erover waken dat de starttijden worden gerespecteerd en ze mogen niet te afwachtend jureren bij de eerste combinaties. Dat kan natuurlijk alleen maar als ze een goed idee hebben van het niveau dat ze mogen verwachten in een bepaalde klasse.

Wanneer ze de jurycursus van het betreffende niveau hebben gevolgd en/of zelf op het betreffende niveau rijden, kunnen ze hier een redelijke inschatting van maken. Frequent jureren om routine te krijgen en af en toe een opfrissingscursus volgen, zijn hierbij van groot belang. Juryleden leren ook best de proef uit het hoofd, zodat ook de eerste combinaties alle aandacht krijgen die ze verdienen.

Extra aandacht bij kampioenschap

Alle bovenstaande opmerkingen zijn extra belangrijk bij provinciale en nationale kampioenschappen. Over een gans wedstrijdseizoen bekeken, start iedereen uiteindelijk wel een keer bij de eerste en een keer bij de laatste ruiters. Wanneer je dan als ruiter op het einde van het seizoen terugblikt, heb je een redelijk goed beeld over wat je gemiddeld waard bent.

Maar op een provinciaal of nationaal kampioenschap krijg je natuurlijk maar één kans. Vaak wordt er op een kampioenschap maar één proef gereden met twee juryleden. Er zou ook gekozen kunnen worden om twee proeven te laten rijden, waarbij de startvolgorde wordt omgedraaid. Elke proef kan dan gejureerd worden door één jurylid. Zo hoeven er geen extra juryleden worden opgeroepen, maar wordt de uiteindelijke uitslag wel minder beïnvloed door de startpositie.

Ruiter: Gewoon goed rijden

Als ruiter kan je helaas niet veel doen. Wat je vooral niét moet doen, is denken aan de resultaten van dit onderzoek. Zet dit onderzoek uit je hoofd en rij zodanig goed, dat de jury gewoon niet om je heen kan, wat je startpositie ook is. Uiteindelijk moet er nog steeds om ieder punt gestreden worden en worden de prijzen pas uitgedeeld aan de meet!

Conclusie

Dit onderzoek bevestigt dat het spreekwoord ‘de laatsten zullen de eersten zijn’ ook geldt voor de LRV dressuurwedstrijden. Het is geen fabel, maar een staalhard feit: start je bij de eerste ruiters, heb je een kleinere kans op een plaats in de top-3 en een grotere kans om bij de laatsten te eindigen. Start je bij de laatste ruiters, heb je niet alleen meer kans op een plaats in de top-3, maar ook nog eens minder kans om onderaan het klassement te eindigen.

De startvolgorde heeft dus wel degelijk een significante invloed op de uiteindelijke uitslag. Hoewel dit fenomeen waarschijnlijk nooit volledig opgelost kan worden, zijn er wel meerdere, haalbare opties om het probleem zo veel mogelijk te beperken.

Bron: Hanne Cools

Foto: DigiShots

Gerelateerde bedrijven

Topresultaten

Embourg Gilbert Manege

Embourg Gilbert Manege

T: +32(0)2 466 60 74

E: gilbert.embourg@gmail.com

W: -

Trefwoorden:

Bekijk bedrijfsprofiel

Naamsvermeldingen

Kerselare Manege

Kerselare Manege

T: +32(0)55 31 39 68

E: info@manegekerselare.be

W: www.manegekerselare.be

Trefwoorden:

Stal De Bleser

Stal De Bleser

T: +32(0)495 85 61 27

E: staldebleser@hotmail.com

W: -

Trefwoorden:

T & L nv

T & L nv

T: +32(0)475 45 22 22

E: info@tilleman.be

W: www.tilleman.be

Trefwoorden:

Sterrebornehof

Sterrebornehof

T: +32(0)496 61 68 61

E: leen.vanderwegen@skynet.be

W: www.sterrebornehof.be

Trefwoorden:

Mardena Sporthorses

Mardena Sporthorses

T: 055-42 77 77

E: christophe@mardena.be

W: www.mardena.be

Trefwoorden:

De Sutter François

De Sutter François

T: +32(0)495 24 75 05

E: francois.de.sutter@telenet.be

W: www.francoisdesutter.be

Trefwoorden:

Hollanders Stefan

Hollanders Stefan

T: +32(0)475 60 21 82

E: hollandersstefan@gmail.com

W: -

Trefwoorden:

Moens Petra

Moens Petra

T:

E: moens.petra@telenet.be

W: www.vls-online.be

Trefwoorden:

Moreels - Stal

Moreels - Stal

T: +32(0)472 70 40 15

E:

W: -

Trefwoorden:

Van St.-Ulriks Stoeterij

Van St.-Ulriks Stoeterij

T: +32(0)2 356 79 08

E: andredeleener@skynet.be

W: -

Trefwoorden:

Tinkerhoeve De Gentse

Tinkerhoeve De Gentse

T: +32(0)475 25 25 58

E: info@degentsetinkerhoeve.be

W: www.degentsetinkerhoeve.be

Trefwoorden:

Paardehoeve - De

Paardehoeve - De

T: +32(0)2 767 53 04

E: info@depaardehoeve.be

W: www.depaardehoeve.be

Trefwoorden:

Apdeco Arabians

Apdeco Arabians

T: +32(0)54 32 47 11

E: apdeco_arabians@hotmail.com

W: www.apdeco-arabians.be

Trefwoorden:

Kerstenburg Manege

Kerstenburg Manege

T: +32(0)51 63 30 85

E: info@kerstenburg.be

W: www.kerstenburg.be

Trefwoorden:

Mare's Dream

Mare's Dream

T: +32(0)2 532 50 67

E: manege@maresdream.be

W: www.maresdream.be

Trefwoorden:

Poney Club de la Picaute

Poney Club de la Picaute

T: 32(0)474 65 32 59

E: info@lapicaute.be

W: www.poneyclubpicaute.be

Trefwoorden:

Verwimp Dressuurstal

Verwimp Dressuurstal

T: +32(0)495 38 78 97

E: info@dressuurstalverwimp.be

W: www.dressuurstalverwimp.be

Trefwoorden:

Equi Harmony Horsmanship

Equi Harmony Horsmanship

T: +32(0)80 21 74 17

E: didierkempter@equiharmony.com

W: www.equiharmony.com

Trefwoorden:

Goevelhoeve bvba

Goevelhoeve bvba

T: +32(0)477 40 51 53

E: goevelhoeve@skynet.be

W: -

Trefwoorden:

Het Gouden Bit

Het Gouden Bit

T: +32(0)477 28 10 85

E: hetgoudenbit@hotmail.com

W: www.hetgoudenbit.be

Trefwoorden:

Little Creek Ranch

Little Creek Ranch

T: +32(0)473 59 97 73

E: littlecreek@edpnet.be

W: www.littlecreek.be

Trefwoorden:

Oud Molenhof - 't

Oud Molenhof - 't

T: +32(0)51 48 58 33

E: t.oud.molenhof@telenet.be

W: -

Trefwoorden:

Spits Patrick

Spits Patrick

T: +32-475-46 20 79

E: info@stal-ceulemans.be

W: www.stal-ceulemans.be

Trefwoorden:

Deferm Bart

Deferm Bart

T: +32(0)11 54 42 89

E: info@paardenhandeldeferm.be

W: www.paardenhandeldeferm.be

Trefwoorden:

Belgian Horse Trading BV

Belgian Horse Trading BV

T: +32(0)474 89 85 52

E: belgianhorsetrading@gmail.com

W: www.belgianhorsetrading.com

Trefwoorden:

Swa Horemans

Swa Horemans

T: 0478-24 17 76

E: info@manege-swa.be

W: www.manege-swa.be

Trefwoorden: maneges

Lippens Philippe

Lippens Philippe

T: +32(0)9 386 78 65

E: lippens.philippe@skynet.be

W: -

Trefwoorden:

LAAT EEN REACTIE ACHTER